How to say dates in English - Days, Months and Years

A lesson from http://englishbox.co.uk about how to say the days, months, years and dates in English. Foreign speakers of English often make mistakes when say...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.