Learning English - Lesson Seventy Nine - MEMORY - YouTube

In this lesson, we look at the human memory and all the English words connected with it.

Nội dung video

Bình luận

Vo Quoc Huy - 16/01/2014 20:40
   

jdhjfhdh

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.