Lesson 4 Karaoke: Classroom Commands Song - Learn English through Simple Songs

http://pumkin.com presents this basic English karaoke song with dancing words. Study English the fun way by singing simple songs. Kids easily remember gramma...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.