Nhấn giọng từ trong câu.

This lesson is for intermediate and advanced students. It explains stressed and unstressed words in sentences, and why some words are hard to hear. Listening...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.