Những kỹ năng phát triển cá nhân phần 2 - Leadership Skills.

Skills that shape your personality. Leadership is regarded as a great personality trait. Look at great personalities and it would be difficult is the leaders...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.