Những lời khuyên cho một bài thuyết trình hiệu quả - phần 1.

So exactly how can you make an impact with your presentation? How can you tighten up your presentation so that it connects to your audience? Im sure all of ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.