SIMPLY AMAZING- Donald Trump MASSIVE Rally in Wilkes-Barre, Pennsylvania (10-10-2016) FULL SPEECH HD - YouTube

SIMPLY AMAZING- Donald Trump MASSIVE Rally in Wilkes-Barre, Pennsylvania (10-10-2016) FULL SPEECH HD SIMPLY AMAZING- Donald Trump MASSIVE Rally in Wilkes-Bar...

Nội dung video

Luyện nghe tiếng anh qua các bài phát biểu của Donald J.Trump

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.