Sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Todays new word is : pull your socks up - to ask someone to behave properly or to ask someone to improve or perform better. You can also say , pull up your ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.