Phân biệt Want và Need

WANT and NEED - Whats the difference between these two common words in English? Find out in this lesson. You need to watch it.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.