Video Recipe: Wasabi Vinaigrette.

Visit http://www.harvesteating.com to get the written recipe for this video. Chef Keith Snow creates a delicious wasabi vinaigrette - great as a salad dressi...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.