#1314 TV The Drug Of The Nation, Worst Town In Scotland, Oxymoron

Today were studying a song called: Television, the Drug of the Nation by The Disposable Heroes of Hiphoprisy. http://www.youtube.com/watch?v=sgOWTM5R2DA Eng...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.