#1340 Last-Ditch Bid, 6 Billion Others, Burglar Invents Lock, Hypocrisy, Early Memory

Funny mistake on NZ TV: http://www.youtube.com/watch?v=K6ZqTaeEy-k 6 Billion Others: http://www.6billionothers.org/ What is your very first memory? http://ww...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.