#1335 Black Box By Stan Walker, Condoms Clog Drains At Games, In Vain

Todays song is Black Box by Stan Walker: http://www.youtube.com/watch?v=WZBUdQPK86k Subscribe The Daily English Show weekly newsletter: http://www.thedailye...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.