#1334 Paul Henry, Bird Of The Year, Flamboyant, NZ Music Awards, Breakfast

http://www.youtube.com/watch?v=YqAEvkNtJ6A download The Daily English Show podcast: http://www.thedailyenglishshow.com/podcast.html English script: http://th...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.