#1347 Lose Vs Loose, Bert + Ernie Out Of Closet? Cakeage

http://mashable.com/2010/09/04/404-error-pages/ * Mistake: I accidentally said bought instead of brought ... twice! English script: http://thedailyenglishsho...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.