#1345 Nicolas From Argentina, Thief Returns Files On USB Stick, Working Holiday In NZ

Todays guest is Nicolas Rivera. Thanks to: http://www.mtruapehu.com/ EDIT: About reported speech: http://www.learnenglish.de/grammar/reportedspeech.htm Engl...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.