#541 Cảm ơn bạn rất nhiều trường Đại học Acadia

Finally! Internet access. Acadia University has a really nice campus -- very pretty, nice trees, view etc ... but for me, the people you meet are what makes ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.