#535 Làm một nút thắt Trung Quốc khi im lặng.

Silence is an English language student at Acadia. Shes from China. In the first part of the video she talks about making Chinese knots. The second part is s...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.