#532 What are bangs? AOL cuts jobs, Leaving Nova Scotia

There are so many dialects of English. Some people seem to think there are only two dialects of English: British and American. Uh, no. Check this out: http:/...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.