#542 Peggys Cove, Two Planes and a Taxi

Back to Japan 2007 Day 1: Wolfville to Vancouver Ted and Lucy took us to see Peggys Cove before taking us to Halifax airport. Thanks for taking us there! Suc...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.