#545 Courtenay đến Tofino

Back to Japan 2007 Day 4: Courtenay to Tofino Another boring travel video ... English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2007/10/show-545-tuesda...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.