#550 Bạn nghĩ gì về Vancouver?

Yay! The modem finally arrived. We arrived back in Japan on Tuesday afternoon and have been waiting for the modem to arrive. Sweet, now I can upload all the ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.