#554 Hirafu: Tuyết chưa rơi.

Back to Japan Day 13: Hirafu The Daily English Show is now taking a ten day holiday. The next show after the break will be on Monday 19th November. See you t...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.