#621 Tom Cruise Scientology, Cult, Human Pet

Cult can have positive and negative connotations. Interesting. Tom Cruise Scientology video: http://youtube.com/watch?v=UFBZ_uAbxS0 English Script: http://th...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.