#626 Pulp Fiction WARNING: EXPLICIT LANGUAGE (just a little)

I was trying hard not to laugh when saying motherfucker - it felt strange saying it because its more of an American English word ... not very common in NZ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.