#628 Học tiếng Anh với Barack Obama.

Im impressed with Barack Obama and I hope he wins. Not that my opinion means anything of course ... I dont even understand the system for a start. Anyway, ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.