#625 Toilet Paper Triangles In Japan, Simon From Sydney

Are there toilet paper triangles in the country youre in? English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/02/show-625-monday-28-january.html 英文ス...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.