#656 Instant Kiwi Ad, UK Earthquake

I recommend this video: http://youtube.com/watch?v=V_-laToBczk English Script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/02/show-656-thursday-28-february....

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.