#721 I Love This Video

Ways to say you like a video. All of the quotes are taken from the first page of comments from this famous video: http://youtube.com/watch?v=dMH0bHeiRNg (I s...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.