#724 The Bank Scene From Ghost, Wine vs Dishwashing Liquid

Ghost. Watch todays scene here from 5:31 http://youtube.com/watch?v=gaw9jdeJ420 English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/05/show-724-tue...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.