#729 Ginger Cake

Like ginger crunch ... but different. English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/05/show-729-sunday-11-may.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://td...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.