#732 Painting Sells For 33.6 Million Dollars

I just found out you can watch the actual auction because it popped up in the related videos: http://www.youtube.com/watch?v=cx9drhO-CG8 English script: htt...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.