#730 Japanese Musicians: KGM + Chihiro, Asakusa Hit + Run

Todays guests are KGM and Chihiro - they are musicians who had a gig here in Niseko recently. I really enjoyed their music as well as talking to them afterw...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.