#802 For Vs Since, Puku = Stomach

Do you ever get for and since mixed up? Try this quiz: http://www.englishclub.com/grammar/verbs-m_for-since_quiz.htm English script http://thedailyenglishsho...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.