Đặt bàn.

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com Several students have asked how you go about doing everyday things like booking a table in a restaurant. ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.