ESL Dialogue: Introduction Words and Phrases

One of the first conversation lessons you will learn in ESL class may involve introducing yourself. Check out this dialogue that highlights the most common E...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.