ESL Conversation: Restaurant Phrases and Vocabulary

Does the thought of ordering food at a restaurant in English make you nervous? Learn common vocabulary and phrases used in restaurants and on menus to make t...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.