American Accent Training E08 - Vowel sound /ɘ/ - Accent training | British accent | ESL lesson

American accent Training part 08 : /ɘ/ AS IN FUN Lips: Completely relaxed, slightly parted. Tongue: Relaxed, middle position. Common Spelling Patterns for /ɘ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.