Bài 1 - Âm TH vô thanh.

Lesson1 reformatted. Topic: Unvoiced TH. This was one of my earliest videos. The video, lighting, and sound quality werent very good, but in this new format...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.