Bài 2 - Âm TH hữu thanh.

Lesson 2 reformatted. Topic: The voiced TH sound. This was one of my earliest videos. The sound, lighting, and video quality werent very good, but the lesso...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.