Bài 15 - Hậu tố số nhiều (-S/-ES)

[Sorry for the double posting. It was necessary to upload this video again.] Topic: Pronunciation of the plural noun endings -s and -es. Level: Intermediate ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.