Bài 2: Làm thế nào để nói tiếng Anh.

This is the second lesson on how to speak American. Making fun of old learn english videos. Today you will learn how to communicate in casual conversations. ...

Nội dung video

Bình luận

Christopher McKenny - 04/12/2011 15:48
   

dinner is red knee la` gi` vay?
chac phai la` "ready" chu' 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.