Bài 5: Ở bệnh viện - Phần 2 - Quá khứ của động từ khiếm khuyết (tt); Thì hiện tại hoàn thành

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.