Bài 8, phần 1 - Thành ngữ Mỹ - Xe đẹp.

[Sorry for the double posting. It was necessary to upload this lesson again.] PART 1: Cool Car. This is Part 1 of a two-part lesson in my series called Ame...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.