Cách để diễn tả cái mình muốn, cái mình thích trong tiếng Anh

Learn the difference between I prefer, I would prefer, and I would rather.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.