Chỉ cần nói Không!

Index of Daily Doses: http://DailyDoseOfEnglish.com How do you say No! firmly yet politely so that you dont cause offence? Its partly down to tone, and p...

Nội dung video

Bình luận

Mr. Tin - 04/11/2011 20:55
   

hay hay...^^

Nguyễn Kinh Luân - 06/11/2011 20:21
   

nham

lê thanh hùng - 15/11/2011 21:33
   

ai do co gi hay chi minh voi

nguyen thi vinh - 16/11/2011 15:26
   

sao không xem được các video nào nhỉ?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.