let,s talk in english phần 8. Ước muốn & yêu cầu.

Improve Your English Speaking and English Pronunciation Skills The first rule of speaking English is to speak clearly, concisely and use simple vocabulary. K...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.