let,s talk in english phần 1 Làm sao khước từ lời mời.

www.youtube.com Lets Talk in English welcomes you to join our English Speaking Training programs.Lets Talk in English is committed to giving you a great and ...

Nội dung video

Bình luận

Bùi Mỹ yến - 28/11/2011 21:37
   

GOOD

Nguyễn Trần Bảo Uyên - 29/11/2011 09:08
   

oh! That's really interesting! i love it!

Dangle_tenminh_khongdai_nhuthe... - 29/11/2011 09:22
   

your welcome hope you guys love it!!! ^^

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.