Let,s talk in english phần 2 Xử trí với lời mời.

www.youtube.com The Queens language is universal. India with its versatility has about 22 regional languages and 250 other spoken languages or dialects. West...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.