Chủ tịch Google sắp tới am hiểu công ty, Jobs cuối cùng cũng rời khỏi Apple. (có script A-V)

Nội dung video

Changes are taking place in Silicon Valley in California.

Những thay đổi đang diễn ra ở thung lũng Silicon ở California.

 

Larry Page will replace Eric Schmidt as chief executive at Google.

Larry Page sẽ thay thế Eric Schmidt làm giám đốc điều hành tại Google.

 

And Apple's chief, Steve Jobs, is taking another medical leave.

Và Chủ tịch của Apple, Steve Jobs đang nghỉ phép vì lý do sức khỏe.

 

Two years ago Mr. Jobs received a new liver.

Các đây hai năm ông Jons mới phát hiện mắc bệnh về gan.

 

In two thousand four he had pancreatic cancer.

Năm 2004 ông bị ung thư tuyến tụy.

 

The latest announcement did not say how long he might be away or give a reason.

Thông báo mới nhất không nói rõ làm ông có thể ra đi bao lâu hay đưa ra một lý do.

 

Apple reported record-high earnings for the final three months of last year.

Apple báo cáo mức thu nhập cao kỷ lục trong ba tháng cuối năm ngoái.

 

But the health of Steve Jobs always brings questions about the future of the company.

Tuy nhiên, sức khỏe của Steve Jobs lúc nào cũng mang lại những thắc mắc về tương lai của công ty này.

 

He helped start Apple Computer in nineteen seventy-six.

Vào năm 1976 ông đã giúp khai sáng Apple Computer.

 

Today the company that played a big part in the personal computing revolution just calls itself Apple.

Hiện nay, công ty này đóng một vai trò lớn trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân tự xưng chính nó là Apple.

 

Its products include the iPod and iPhone and its latest success, the iPad tablet computer.

Sản phẩm của nó bao gồm iPod và iPhone và thành công mới nhất của nó, máy tính bảng iPad.

 

Steve Jobs has long been Apple's public face.

Steve Jobs từ lâu là đại diện công khai của Apple.

 

But some might forget that he left in nineteen eighty-five to form a computer company called NeXT.

Nhưng một số người có thể quên rằng năm 1985 ông đã ra đi để thành lập một công ty máy tính được gọi là NeXT.

 

Manuel Perez-Quinones is a computer science professor at Virginia Tech.

Manuel Perez-Quinones là một giáo sư khoa học máy tính tại Virginia Tech.

 

He says Apple has led the development of some technologies, but that explains only part of its success.

Ông nói rằng Apple đã dẫn đầu sự phát triển của một vài công nghệ, nhưng để giải thích chỉ là một phần trong sự thành công của nó.

 

For example, he says many development tools associated today with Apple came from NeXT.

Ví dụ, ông nói ngày nay nhiều công cụ phát triển liên quan với Apple đến từ NeXT.

 

Apple bought NeXT in nineteen ninety-six.

Apple đã mua lại NeXT vào năm 1996.

 

Mr. Jobs rejoined Apple and became the permanent CEO in two thousand.

Ông Jobs tái gia nhập Apple và trở thành giám đốc điều hành vĩnh viễn ở 2000.

 

Last May, Apple passed Microsoft in market value and became the most valuable technology company in the world.

Thàng Năm rồi, Apple vượt qua Microsoft về giá bán thị trường và trở thành công ty công nghệ có giá trị nhất trên thế giới.

 

Mr. Jobs says he will remain chief executive officer and stay involved in major decisions during his medical leave.

Ông Jobs nói rằng ông sẽ vẫn là Giám đốc điều hành và vẫn tham gia vào các quyết định quan trọng trong thời gian nghỉ dưỡng.

 

But he put Tim Cook, his chief operating officer, in control of daily operations.

Tuy nhiên, ông đặt Tim Cook, giám đốc điều hành của mình, giám sát các hoạt động hàng ngày.

 

As Steve Jobs steps back at Apple, Eric Schmidt is stepping down at Google.

Khi Steve Jobs quay lại Apple, Eric Schmidt từ chức khỏi Google.

 

Mr. Schmidt plans to leave his CEO job in April after almost ten years.

Ông Schmidt có kế hoạch nghỉ việc làm Giám đốc điều hành của mình vào tháng Tư sau gần mười năm.

 

He will remain on Google's board of directors.

Ông sẽ vẫn nằm trong Hội đồng quản trị của Google.

 

Larry Page was Google's founding CEO when he launched the company with Sergey Brin in nineteen ninety-eight.

Năm 1998 Larry Page là Giám đốc điều hành sáng lập của Google khi ông khai trương công ty này cùng với Sergey Brin.

 

But Mr. Schmidt has been the public face of Google while Mr. Page has mainly worked on new products.

Tuy nhiên, ông Schmidt là của Google trong khi ông Page chủ yếu là làm việc trên các sản phẩm mới.

 

Today Google is the world leader in Internet search and has products like the Android operating system for mobile devices.

Ngày nay Google là nhà tiên phong về tìm kiếm trên Internet và có các sản phẩm như hệ điều hành Android dành cho các thiết bị di động.

 

But Google is seen as trying to recapture the creative energy and speed of its early

days.

Tuy nhiên, Google được xem là đang cố gắng lấy lại năng lượng sáng tạo và tốc độ ban đầu của mình.

 

 

 

For VOA Special English I'm Alex Villarreal. For more economic news go to our website, voaspecialenglish.com.

Bình luận

thuhoai - 22/03/2012 06:00
   

Many thanks for your sharing.

pham tuan anh - 09/01/2013 09:37
   

434

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.